in

PETÍCIA proti Vysokým cenám energií! Občania stratili trpezlivosť: Hirmanovi pristál otvorený list od občanov s podmienkami

PETÍCIA proti Vysokým cenám energií! Občania stratili trpezlivosť: Hirmanovi pristál otvorený list od občanov s podmienkami
Zdroj: FOTO: HN/Pavol Funtál

PETÍCIA proti Vysokým cenám energií! Občania stratili trpezlivosť: Hirmanovi pristál otvorený list od občanov s podmienkami

PETÍCIA proti Vysokým cenám energií! Občania stratili trpezlivosť: Hirmanovi pristál otvorený list od občanov s podmienkami
Zdroj: FOTO: HN/Pavol Funtál

Situácia s cenami energií je stále nejasná a Minister Hospodárstva spoločné s vládou stále mlčia. Občania sa tak rozhodli venovať otvorený list ministrovi Hirmanovi a vláde.

 

O t v o r e n ý   l i s t o b č a n o v  Slovenskej republiky

Slovenskej republiky, s výzvou občanov Slovenskej republiky na neodkladné systé mové  riešenie cien elektrickej energie.

My, občania Slovenskej republiky vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne riešila umelo vyvolanú situáciu s neprimeranou cenou elektrickej energie ako pre slovenských občanov, tak aj pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky. Situácia spojená so zvyšovaním cien energií priamo ohrozuje občanov Slovenskej republiky, slovenský priemysel a podnikateľov do takej miery, že hrozí kolaps celej slovenskej ekonomiky a jej hospodárstva. Vysoké ceny energií spôsobujú hromadné zatváranie fabrík, veľkých, stredných aj malých podnikov, likvidovanie výroby, služieb – vrátane živnostníkov a obchodu, čo už dnes výrazne cítime na raste nezamestnanosti, výrazne znižuje kúpyschopnosť obyvateľstva a podnikateľských subjektov, dôsledkom čoho vzniká platobná neschopnosť, vrátane neschopnosti splácať hypotéky a vôbec vykonávať podnikateľskú činnosť. Nedostatok a zdražovanie základných výrobkov, historicky a zákonite vyvolá sociálne nepokoje.

Neochota a neschopnosť vlády Slovenskej republiky riešiť energetické potreby Slovenska reálnymi cenami elektrickej energie, ale práve naopak dodávkami energie za burzové ceny (špekulatívne obchody) spôsobuje, že nesporným dôsledkom práve tohoto konania je krach spoločností, strata zamestnania a platobná neschopnosť mnohých občanov Slovenskej republiky. To už teraz priamo zasahuje nás všetkých, teda naše základné ľudské práva a slobody garantované nielen Ústavou Slovenskej republiky, ale aj úniovým právom a medzinárodnými dohovormi.

Petíciu môžte podpísať tu.

Zabezpečenie tepla v zime pre domácnosti, dodávok elektrickej energie pre fungovanie hospodárstva (najmä výrobných podnikov), ako aj bežných životných potrieb nás všetkých, vyplýva priamo z funkcií štátu, ktoré je štát povinný zabezpečiť. Už dnes sú naplnené konkrétne dôvody na aplikovanie článku 36 ZFEÚ, ktoré umožňujú zavedenie protekcionistického opatrenia s cieľom neuvádzať slovenskú elektrickú energiu na iné trhy, ale túto využiť pre potreby Slovenskej republiky. Už dnes je nad všetku pochybnosť jasné, že vyššie uvedené sa nemusí a ani nemôže viazať na nespotrebované prebytky, ktoré môžu byť ponúknuté na ďalšie obchodovanie. Týmto sa dané opatrenie stane proporcionálnym a súladným s poslednou vetou článku 36 ZFEÚ.

Slovenská republika je významným producentom elektrickej energie a po spustení 3. a 4. bloku Mochoviec má možnosť dostať sa s emisiami na nulu. Zároveň sa stane sebestačnou krajinou v zásobovaní elektrickou energiou.

Neriešením vzniknutej situácie na trhu s energiami systémovými krokmi, sa členovia vlády Slovenskej republiky môžu v tejto spojitosti dostať do roviny trestnoprávnej zodpovednosti za konkrétne trestné činy v zmysle Trestného zákona.

Žiadame, aby vláda Slovenskej republiky v termíne najneskôr do  25.10.2022 prijala systémové riešenia a využila všetky regulačné nástroje tak, aby mali všetci odberatelia možnosť nakupovať elektrinu za primerané a spravodlivé ceny. Toto žiadame z dôvodu, aby následne nedošlo k poškodeniu ekonomiky a hospodárstva Slovenskej republiky a zároveň k situácii, kedy bude štátna regulácia cien elektrickej energie na úkor občanov, a to cez zvýšené ceny spotrebných tovarov, služieb či akoukoľvek formou ďalšieho zdanenia

S poukazom na vyššie uvedené, my občania Slovenskej republiky žiadame aby:

1. Vláda Slovenskej republiky musí prioritne zabezpečiť pokrytie slovenského trhu dostatkom na Slovensku vyrobenej elektrickej energie za primeranú cenu (so zohľadnením jej výrobných nákladov).

2. Vláda je povinná zaviazať producentov, výrobcov, dodávateľov a distribútorov elektrickej energie k tomu, aby spotreba nevyhnutná pre slovenský trh (navrhujeme priemer spotreby za 5 rokov), bola distribuovaná a dodávaná za primerané a spravodlivé ceny – reálne, štátom stanovené ceny (viď Francúzsko).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Written by Robert

Schyľuje sa k Mierovej stratégii? Fico urobil historický krok, ktorý hovorí za všetko: Stretnutie s Ruským a Americkým veľvyslancom!

Schyľuje sa k Mierovej stratégii? Fico urobil historický krok, ktorý hovorí za všetko: Stretnutie s Ruským a Americkým veľvyslancom!

Fotografia na ktorú nedokáže prestať myslieť! Otec vraha zo Zámockej šokuje: Môj syn bol zneužitá obeť!

Fotografia na ktorú nedokáže prestať myslieť! Otec vraha zo Zámockej šokuje: Môj syn bol zneužitá obeť!