in

KONIEC hry raz a navždy! Neprajníkom dal po Žilinka po papuli! Zverejnil to, čo ich privedie do hrobu…

KONIEC hry raz a navždy! Neprajníkom dal po Žilinka po papuli! Zverejnil to, čo ich privedie do hrobu...
Zdroj: TASR

KONIEC HRY raz a navždy! Neprajníkom dal po Žilinka po papuli! Zverejnil to, čo ich privedie do hrobu…

KONIEC hry raz a navždy! Neprajníkom dal po Žilinka po papuli! Zverejnil to, čo ich privedie do hrobu...
Zdroj: TASR

ŠTATISTIKA HOVORÍ JASNOU REČOU: ROK 2022 POTVRDIL ZNIŽUJÚCI SA TREND POUŽÍVANIA § 363 TRESTNÉHO PORIADKU

 

Štatistické údaje Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky potvrdzujú, že oproti predchádzajúcim rokom V ROKU 2022 OPӒŤ DOŠLO K ZNÍŽENIU POČTU PRÍPADOV UPLATNENIA § 363 TRESTNÉHO PORIADKU, podľa ktorého „generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon“.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky V ROKU 2022 zaevidovala celkom 608 NÁVRHOV na postup podľa § 363 Trestného poriadku, ktoré bol generálny prokurátor povinný vybaviť. V roku 2021 bolo 638 takých návrhov, v roku 2020 ich bolo 523, v roku 2019 to bolo 457, v roku 2018 ich bolo 499, v roku 2017 išlo o 466 a v roku 2016 celkom 608 návrhov.

ZNIŽUJÚCI SA TREND používania § 363 Trestného poriadku najpriliehavejšie preukazujú údaje o PODIELE ZRUŠENÝCH PRÁVOPLATNÝCH ROZHODNUTÍ GENERÁLNYM PROKURÁTOROM NA CELKOVOM POČTE PODANÝCH NÁVRHOV oprávnených osôb v jednotlivých rokoch:

V ROKU 2022 tento podiel predstavoval za Slovenskú republiku 13,65 %. V roku 2021 bol tento podiel 13,95 %, v roku 2020 to bolo 16,25 %, v roku 2019 dokonca 19,26 %, v roku 2018 predstavoval 18,44 %, v roku 2017 išlo o 18,45 % a v roku 2016 to bolo 15,13%.
V roku 2020 bol tento podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr 16,41 % a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry 15 %, v roku 2021 predstavoval podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr 15,15 % a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry 9,23 %, oproti tomu V ROKU 2022 podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr bol 14,86 % a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry dokonca len 8,54 %.

Odhliadnuc od nápadu návrhov oprávnených osôb, za ostatných sedem rokov aj v ABSOLÚTNYCH ČÍSLACH došlo V ROKU 2022 K NAJNIŽŠIEMU POČTU PRÍPADOV, v ktorých bol uplatnený § 363 Trestného poriadku, keď sa tak stalo v 83 VECIACH. V roku 2021 to bolo 89 prípadov, 85 v roku 2020, 88 v roku 2019, 92 v roku 2018, 86 v roku 2017 a 92 v roku 2016.

Treba zdôrazniť, že tento účinný prostriedok nápravy, zaručujúci odstránenie porušenia zákonnosti ešte v prípravnom konaní, BOL APLIKOVANÝ, keď bolo v rozhodnutiach prokurátora alebo policajta, alebo v konaní, ktoré im predchádzalo, zistené porušenie zákona (prízvukujem, že bez ohľadu na meno a osobný status osoby obvineného) a nápravu nebolo možné zabezpečiť inými právnymi  prostriedkami prokurátora. Teda VŽDY, keď som bol ako generálny prokurátor tento postup POVINNÝ použiť. A BUDE TOMU TAK V ZÁUJME GARANCIE ZÁKONNOSTI AJ V BUDÚCNOSTI.

Štatistické dáta hovoria jasnou rečou a VYVRACAJÚ stále sa opakujúce a vecne nepodložené vyhlásenia o akomsi nadužívaní § 363 Trestného poriadku, ktoré nemajú reálny základ a NIE SÚ PRAVDIVÉ.

KONIEC hry raz a navždy! Neprajníkom dal po Žilinka po papuli! Zverejnil to, čo ich privedie do hrobu... KONIEC hry raz a navždy! Neprajníkom dal po Žilinka po papuli! Zverejnil to, čo ich privedie do hrobu... KONIEC hry raz a navždy! Neprajníkom dal po Žilinka po papuli! Zverejnil to, čo ich privedie do hrobu...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Written by Robert

Čaká ich LEOPOLDOV? Fico odhalil pyramídu zločinu a urobil rázny krok: Máte smolu pán Krajniak a Lipšic! Toto vám nevyšlo...

Čaká ich LEOPOLDOV? Fico odhalil pyramídu zločinu a urobil rázny krok: Máte smolu pán Krajniak a Lipšic! Toto vám nevyšlo…

Psychicky sa zrútil! Agresívny Matovič napadol novinára! Toto urobil mimo kamier! V súkromí by najradšej rozbil hubu každému kto má opačný názor?

Psychicky sa zrútil! Agresívny Matovič napadol novinára! Toto urobil mimo kamier! V súkromí by najradšej rozbil hubu každému kto má opačný názor?