in

Koliková prikázala Žilinkovi, aby odstupil z funkcie Generálneho prokuratora! Potom prišlo to, čo nečakala

Koliková prikázala Žilinkovi, aby odstupil z funkcie Generálneho prokuratora! Potom prišlo to, čo nečakala

Koliková prikázala Žilinkovi, aby odstupil z funkcie Generálneho prokuratora! Potom prišlo to, čo nečakala

Koliková prikázala Žilinkovi, aby odstupil z funkcie Generálneho prokuratora! Potom prišlo to, čo nečakala
YouTube

Sleduj skupinu Žiadame nanovo vyšetriť smrť Generála Lučanského 

Sleduj skupinu SMER-SD Robert Fico tu 

 

Smer vitaz volieb 

Bývalá ministerka Mária Kolíková si servítku pred ústa nedala a pustila sa do Generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorému doslovne prikazuje, aby rezignoval na post generálneho prokurátora. Podľa jej slov by sa mal Žilinka jasne ohradiť proti zrušeniu.

VÝZVA GENERÁLNEMU PROKURÁTOVI. Ak ste úplne rezignovali na ochranu vašej inštitúcie, špeciálnej prokuratúry, teda tej časti, ktorej ste sám predtým boli hrdou súčasťou, mali by ste rezignovať na post generálneho prokurátora.

Je nevídané, aby sa generálny prokurátor nijako neohradil voči brutálnemu zásahu vlády do jeho inštitúcie. Že mu nevadí úplná likvidácia jeho časti, ktorá sa ukázala ako účinná pre boj so zločinnosťou, že mu nevadí hrubé odobratie všetkých spisov desiatkam prokurátorov, vrátane prípadu objednávky vraždy novinára a jeho snúbenice, že mu nevadí hrubosť rýchleho likvidačného procesu bez diskusie, analýz, bez dodržania riadneho legislatívneho procesu, že mu nevadí ani upozornenie Európskej komisie na hrubý nedostatok diskusie, ani odmietavé stanovisko Rady prokurátorov.

Vaše ticho núti prijať úvahu, že nie ste slobodný vo výkone svojej funkcie, ale niečo Vás vážne obmedzuje, aby ste riadne vykonávali svoju funkciu. Vyzývam Vás k vzdaniu sa funkcie.

Žilinka to však vidí „trošku“ inak ako neprajníci a podľa jeho slov sú tieto zmeny formálne a v súlade s Ústavou. Neprajníkom ako Koliková, Šimečka a spol zavrel ústa raz a navždy. JE DEFINITÍVNY KONIEC

Špeciálna Prokuratúra končí…

K návrhu noviel zákonov, týkajúcich sa postavenia Úradu špeciálnej prokuratúry:

Legislatívny návrh schválený vládou SR z vecného hľadiska JE V SÚLADE S ČL. 149 až 151 ÚSTAVY SR,

princípy determinujúce organizačnú štruktúru prokuratúry a funkčné vzťahy pri výkone jej pôsobnosti sú PRINCÍPMI ZÁKONNÝMI a nie princípmi ústavnými, pričom Ústava SR na úpravu organizácie, štruktúry a činnosti prokuratúry ZMOCŇUJE ZÁKONODARCU,

– legislatívny návrh JE OBSAHOVO KOMPLEXNÝ a vykonateľný,

– prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná JEDNOTNÁ SÚSTAVA štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Návrh noviel zákonov je plne V SÚLADE S takto definovaným POSTAVENÍM PROKURATÚRY (§ 2 zákona o prokuratúre),

-organizačná štruktúra prokuratúry (upravená zákonodarcom), počítajúca s jej osobitnou súčasťou v podobe Úradu špeciálnej prokuratúry, JE PLNE LEGITÍMNA, avšak pre napĺňanie ústavnej a zákonnej pôsobnosti prokuratúry SR NIE NEVYHNUTNÁ,

– je výlučnou PRÁVOMOCOU ZÁKONODARCU, pre akú organizáciu prokuratúry SR sa rozhodne.

V záujme VYKONANIA ZÁKONOV súvisiacich so zmenou organizácie prokuratúry SR, PRE PRÍPAD ICH SCHVÁLENIA Národnou radou SR a ZABEZPEČENIA PLNENIA ÚLOH prokuratúry SR, som dnešného dňa za účasti námestníkov generálneho prokurátora, krajských prokurátorov a povereného zástupcu špeciálneho prokurátora, rozhodol o ZRIADENÍ PRACOVNEJ SKUPINY, členmi ktorej budú zástupcovia dotknutých organizačných zložiek a orgánov prokuratúry SR. ÚLOHOU pracovnej skupiny bude príprava implementácie navrhovaných zmien z hľadiska organizačného, personálneho a materiálno – technického, vrátane prípravy súvisiacej vnútrorezortnej legislatívy.

Vyjadril sa Generálny prokurátor Žilinka

Zdroj

Zdroj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Written by Robert

Skončí na psychiatrii? Napadnutie detí má dohru! Matovič si vypočul verdikt! Bláznov treba izolovať, nie napodobňovať!

Skončí na psychiatrii? Napadnutie detí má dohru! Matovič si vypočul verdikt! Bláznov treba izolovať, nie napodobňovať!

VIDEO: Šimečka skončil ako vypráskaný pes! Totálny trapas v parlamente: Vie vôbec viesť parlamentnú schôdzu?

VIDEO: Šimečka skončil ako vypráskaný pes! Totálny trapas v parlamente: Vie vôbec viesť parlamentnú schôdzu?