in

Dal im totálne KO: Žilinka urobil krok, ktorý neprajníci nečakali! „Odborníkov na trestné právo“ vyškolil ako malé deti

Dal im totálne KO: Žilinka urobil krok, ktorý neprajníci nečakali! "Odborníkov na trestné právo" vyškolil ako malé deti

Dal im totálne KO: Žilinka urobil krok, ktorý neprajníci nečakali! „Odborníkov na trestné právo“ vyškolil ako malé deti

Dal im totálne KO: Žilinka urobil krok, ktorý neprajníci nečakali! "Odborníkov na trestné právo" vyškolil ako malé deti
Zdroj: PRAVDA, FACEBOOK

Maroš Žilinka už nedokázal byť viac ticho a neprajníkom zavrel ústa jedným ťahom a vysvetlil im ich často omieľané slovíčko 363. Príkladom je aj herečka Dorota Nvotová, ktorá sa proti Žilinkovi rozhodla zorganizovať protest.

 

K verejne a mediálne prezentovaným tvrdeniam „odborníkov na trestné právo“ o tom, že generálny prokurátor sa aplikáciou § 363 a nasl. Trestného poriadku (tu len poznamenávam, že podľa zákona je tento postup generálny prokurátor POVINNÝ použiť vždy, keď zistí, že právoplatným rozhodnutím prokurátora alebo policajta alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol PORUŠENÝ ZÁKON) stavia do pozície sudcu, zasahuje do nezávislosti súdu, ohrozuje právny štát či znižuje dôveru v spravodlivosť:

Ide o absolútne nepochopenie podstaty a účelu inštitútu zrušenia nezákonných právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, v kontexte zákonnej povinnosti a zodpovednosti prokuratúry (nie súdov) dozerať nad zákonnosťou predsúdneho konania.

Tento inštitút je účinný prostriedok nápravy, zaručujúci odstránenie zisteného porušenia zákonnosti ešte v prípravnom konaní a tým zásadným spôsobom garantujúci naplnenie najdôležitejšej základnej zásady trestného konania, ktorá má svoj ústavnoprávny základ – ZÁSADY STÍHANIA LEN ZO ZÁKONNÝCH DÔVODOV A ZÁKONNÝM SPÔSOBOM.

Ani záujem na naplnení účelu trestného konania (náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov) nemôže byť nikdy nadradený zásade zákonnosti trestného konania a nemôže legitimizovať nezákonný postup orgánov činných v trestnom konaní (policajt, prokurátor).

Dal im totálne KO: Žilinka urobil krok, ktorý neprajníci nečakali! "Odborníkov na trestné právo" vyškolil ako malé deti
Zdroj: Maroš Žilinka

Práve tolerovanie nezákonného prípravného konania by bolo neakceptovateľným rezignovaním na plnenie zákonných úloh prokuratúry, ktoré sú odlišné od úlohy súdov, ktoré nie sú orgánom činným v trestnom konaní a tým ohrozením zákonného a spravodlivého rozhodovania.

Nie poukázanie na porušenie zákonnosti a jej odstránenie, ale jej tolerovanie by bolo neodpustiteľným zásahom do právneho štátu a ohrozením dôvery v spravodlivosť. Sústavné verejné spochybňovanie rozhodnutí konštatujúcich porušenie zákona, bez znalosti spisu a dôkazného stavu veci, posudzujúc trestné veci primárne s ohľadom na meno obvineného, je tým, čo zneisťuje verejnosť a negatívne ovplyvňuje jej dôveru v spravodlivosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

What do you think?

235 Points
Upvote Downvote
Peklo v NRSR: To, čo rozpútal Matovič tu ešte nebolo! Mazurek a Suja ho prefackali za celé Slovensko...

Peklo v NRSR: To, čo rozpútal Matovič tu ešte nebolo! Mazurek a Suja ho prefackali za celé Slovensko…

Schytal kopačku medzi nohy! Starenka to Žiakovi nedarovala: "Ukáž mi toho malého červíka! Odmeráme koľko má cm! Ty ubožiak"

Schytal kopačku medzi nohy! Starenka to Žiakovi nedarovala: „Ukáž mi toho malého červíka! Odmeráme koľko má cm! Ty ubožiak“