in

Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko…

Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko...
Zdroj: Youtube

Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko…

Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko...
Zdroj: Youtube

Situácia darovania MIGOV naberá na obrátkach. Na Generálnej prokuratúre bude nasledujúce dni poriadne HORÚCO.

 

Dňa 06.04.2022 v bližšie neurčenú hodinu Vláda SR na svojom rokovaní prijala Uznesenie č. 246/2022 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR s darovanim vojenského materiálu. Z citovaného uznesenia vyplýva že návrh predkladá minister obrany Jaroslav Nad. Z vlastného materiálu prerokuvaného na vláde vyplýva že materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Z doložky vybraných vplyvov vyplýva že materiál sa predkladá bez alternativnych riešení. Z mediálnych informácii vyplýva že material bol prijatý jednohlasne.

Predmetom darovania bol systém protivzdušnej obrany $300 PMU vrátane náhradných dielov a municie v majetku Slovenskej republiky v účtovnej hodnote 68 915 733,58 €. Z citovaného uznesenia vyplýva že vláda SR poverila podpisom dohody o darovani

vojenského materiálu ministra obrany SR Jaroslava Nada. Miesto a obdobie kedy k podpisu

dohody došlo oznamovateľovi nie je známe“ píše sa na úvod  v trestnom oznámení, ktoré bolo podané na členov vlády.

Dôvodom má byť podozrenie z Vlastizrady, sabotáže a záškodníctva.

„Zniženim obranyschopnosti SR, nazabezpečenim (aspon pokusom) riadneho a zákonného odpredaja majetku SR, vznikom škody veľkého rozsahu, zneužívaním právomocí verejnými činiteľmi, nezabezpečením riadnej údržby a stavu majetku SR, porušovaním zmluvných vzťahov s Ruskou federáciou v stave mimo vyhlásenia vojnového stavu alebo vojny, odovzdaním majetku SR do miesta ozbrojeného konfliktu (s poukazom na vyhlásenia zo strany RF o úmysle zničiť‘ darovaný vojenský materiál) a jeho vydanie do nebezpečenstva škody a zničenia mohli byť tiež spáchané tr. činy podľa § 317 Sabotáže, $315 a 316 Záškodnictva. S poukazom na skutočnosť že minister obrany mohol dojednávať aj iné dohody s inými štátmi o ktorých naznačujú rôzne výroky o rokovaniach napr. Ramstaine o odovzdaní vojenského materiálu Ukrajine (bez zjavnej povinnosti SR vyplývajúcej z medzinárodných závazkov či zmlúv) a ponuka americkej strany nie je vylúčené že minister obrany, prípadne iný členovia vlády SR alebo d’alšie nestotožnené osoby mohli spáchať tr. čin § 311 vlastizrady“ píše sa v trestnom oznámení.

Objektom tohto trestného činu je záujem štátu na riadnom výkone právomoci verejných činiteľov a na ochrane práv a povinnosti fyzických a právnických osôb. Objektivna stránka spočíva v konaní verejného činiteľa v zmysle ustanovenia § 128 ods. 1 Tr. zák., ktorý koná s úmyslom (subjektivna stránka) spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech niektorým z konani uvedených pod písm. a) až c). Neoprávnený prospech predstavuje akékoľvek neoprávnené materiálne alebo nemateriálne zvýhodnenie, na ktoré by verejný činiteľ alebo iná osoba nemala právo. Pojem vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu treba chápať ako konanie páchateľa, ktoré aktivne porušuje alebo obchádza zákony alebo právne predpisy, ktoré upravujú jeho právomoc. Prekročenim právomoci sa chápe, že verejný činitel vykonáva činnost, ktorá nepatrí do jeho právomoci.

Pokus zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 nie je možný. Zo samotnej skutkovej podstaty tohto trestného činu totiž vyplýva, že ide o tzv. predčasne dokonaný trestný. nakoľko na naplnenie všetkých znakov základnej skutkovej podstaty tohto trestného činu sa nevyžaduje aj spôsobenie škody inému, či zadováže-nie sebe alebo inému neoprávnený prospech, ale postači len úmysel verejného činiteľa k tomu smerujúci.

Darovanie vojenského materiálu Ukrajinskej strane bez výslovného súhlasu Ruskej federácie došlo k neoprávnenej výhode Ukrajinskej strany ktorá by inak na tento vojenský materiál nemala nárok.Darovaním vojenského materiálu bez jeho vyhlásenia za nadbytočný, darovaním vojenského
materiálu bez ponukového konania došlo ku vzniku škody veľkého rozsahu na majetlu SR.

Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko...

Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko... Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko... Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko... Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko... Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko... Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko... Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko... Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko... Čierny deň pre Kačera a Naďa: VLASTIZRADA, sabotáž a záškodníctvo! Na Generálnej prokuratúre je poriadne HORÚCO. Dokument, ktorý hovorí za všetko...

Zdroj: Prinášame nadej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

What do you think?

235 Points
Upvote Downvote
Ťaháte nás do vojny! Mazurek sa postavil pred rečnícky pult a navrhol to, čo Heger a Naď nečakali! STAČILO! Toto vám už tolerovať nebudeme!

Ťaháte nás do vojny! Mazurek sa postavil pred rečnícky pult a navrhol to, čo Heger a Naď nečakali! STAČILO! Toto vám už tolerovať nebudeme!

Prísne tajne dokumenty odhalené! Petr Pavel nemohol byť legálne v armáde ani sa nemal stať prezidentom

Prísne tajne dokumenty odhalené! Petr Pavel nemohol byť legálne v armáde ani sa nemal stať prezidentom