in

Budem váš žalobca! Farár sa postavil Kolikovej, Čaputovej a Lengvarskému: Vediete vojnu proti nám ľuďom! Budete sa zodpovedať pred Bohom a ľuďmi

Budem váš žalobca! Farár sa postavil Kolikovej, Čaputovej a Lengvarskému: Vediete vojnu proti nám ľuďom! Budete sa zodpovedať pred Bohom a ľuďmi

Budem váš žalobca! Farár sa postavil Kolikovej, Čaputovej a Lengvarskému: Vediete vojnu proti nám ľuďom! Budete sa zodpovedať pred Bohom a ľuďmi

Budem váš žalobca! Farár sa postavil Kolikovej, Čaputovej a Lengvarskému: Vediete vojnu proti nám ľuďom! Budete sa zodpovedať pred Bohom a ľuďmi

 

Odvážny Farár Mordel sa postavil tvárou tvár prezidentke Čaputovej, Kolíkovej a Lengvarskému. Práve týmto ľuďom odoslal otvorené listy. Mordel sa na aktuálnu situáciu už nedokáže viac prizerať a práve v listoch sa jasné zastal celého Slovenska a ľudí, ktorí boli a sú ťažko skúšaní.

Vážená pani Kolíková!

S veľkým údivom som si vypočul Vaše slová, ktoré ste vyriekli a ktoré boli zverejnené na internetových stránkach 20. októbra t.r. Vo svojej výpovedi ste tvrdili, že interpretácia o hriešnosti homosexuálnych aktov je nesprávna, pričom sa odvolávate na akýsi výklad Biblie. Vyslovili ste svoje presvedčenie, že títo ľudia v homosexuálnom vzťahu nežijú v hriechu, ale v láske ako muž-muž, žena-žena a preto je toto všetko v úplnom poriadku.

Podľa Vás je teda tvrdenie, že homosexuálne vzťahy sú hriešne, klamlivé a odvolávate sa na akýsi iný výklad, ktorý je vraj v súlade s Bibliou. Dokonca ste vyjadrili presvedčenie, že Ježiš by sa dnes sám pripojil do dúhového sprievodu na podporu homosexuálnej menšiny

Vážená pani Kolíková, chcem Vás upozorniť na veľmi vážny skutok osočovania a znevažovania náboženského presvedčenia, ktorého ste sa svojou výpoveďou dopustili. Nebudem sa s Vami púšťať do polemiky ohľadom biblických výpovedí vo vzťahu ku homosexuálnym vzťahom, ktoré Biblia jednoznačne odsudzuje ako hriešne. To isté tvrdí aj Katechizmus katolíckej cirkvi a mnohé iné dokumenty. Vaše tvrdenie, že dnes by sa Ježiš zapojil do dúhového sprievodu, aby podporil tieto skupiny je nielen zavádzajúce, ale aj hlboko urážlivé. Viete si predstaviť, žeby ste toto tvrdili napr. o Mohamedovi? V tomto prípade, asi by Vám to neprešlo iba mlčaním, pretože moslimovia by to zrejme klasifikovali ako rúhanie.

Vy ste sa však dopustili ťažkej urážky Krista, ktorého ste zdegradovali na úroveň bezzásadového hriešnika. Ježiš však povedal; „kto z vás ma môže obviniť z hriechu?“ A keď ho farizeji obviňovali z hriechov, povedal im, že všetky hriechy sa ľuďom odpustia, ale nie hriechy proti Duchu Svätému. Podstata tohto hriechu spočíva v odporovaní evidentnej pravde.

Čo Vás vedie, pani Kolíková k tomu, že prekrúcate Sväté písmo a pritom sa nezdráhate priamo potupovať a znevažovať Krista a jeho evanjelium? Sv. Pavol apoštol v liste Korinťanom hovorí doslovne; „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1.Kor. 6, 9-10)

Pýtam sa Vás, pani Kolíková, kde beriete tú bezočivosť prekrúcať Sväté písmo?

Akým právom tvrdíte, že Váš výklad je správny a autentický výklad Učiteľského úradu Cirkvi je klamlivý?

Odkiaľ čerpáte tieto bludy, ktoré tak bohorovne šírite na internetových stránkach?

Vy sa naozaj domnievate, že sa môžete takto verejne rúhať samému Bohu?

Neviem, či ste veriaca a do akého náboženského spoločenstva patríte. Odvolávate sa však na Bibliu, ktorú zrejme nepoznáte a jej výpovede hrubo znevažujete. Pripomínam Vám, že sa raz budeme za všetko zodpovedať pred Bohom.

Ak máte aspoň štipku viery, tak potom Vás upozorňujem na to, že Bibliu musíme mať v úcte ako zjavené Božie Slovo a ho rešpektovať.

Ak ste ateistka a nemáte viery, potom Vás verejne vyzývam, aby ste nezneužívali slová Biblie, ktoré majú veriaci kresťania vo veľkej úcte.

Toto povedomie povinnej úcty voči náboženskému presvedčeniu veľkej časti obyvateľstva, by ste mali mať nielen vo svojej hlave, ale aj vo svojom srdci, keďže ste stáli na najvyššom poste úradu, ktorý má byť garantom pravdy a spravodlivosti v našom štáte.

Na záver mi dovoľte ešte jednu poznámku, ktorú vyjadrím veľmi lapidárne; je to naše slovenské príslovie: „Kto chce psa biť, palicu si nájde.“

Keď v bývalom režime komunisti chceli vykynožiť náboženstvo, označili kresťanstvo za buržoáznu ideológiu, ktorá vraj ohlupuje masy a preto bojovali všetkými možnými prostriedkami, aby vykorenili v ľude vieru.

Dnes doba už pokročila a vedie sa neomarxistická kultúrna revolúcia, preto treba vymyslieť novú palicu, aby sa táto kultúrna revolúcia, oveľa sofistikovanejšia od tej predošlej, mohla presadiť. Dá sa to urobiť len tak, že stará kultúra, postavená na základoch židovsko-kresťanskej a grécko-rímskej kultúry musí byť zničená a nahradená novou kultúrou, ktorá už s tou pôvodnou nebude mať nič spoločné. Práve preto sa tak presadzuje ideológia homosexualizmu pod kepienkom empatie ku tzv. marginálnym skupinám.

Keďže ste sa Vy, pani Kolíková postavili tak jednoznačne za túto neznášanlivú ideológiu genderizmu a neváhate pritom zneužívať aj Sväté písmo na toto klamstvo, nezaostávate v ničom za tými, ktorí v minulosti prenasledovali veriacich a bili ich palicou, ktorú si našli ako bojovú zbraň. To isté sa deje aj teraz.

Aký rozdiel je medzi tou predošlou palicou a tou súčasnou? Praktický nijaký. Obe majú jediný cieľ. Biť ľudí, ktorí majú iný názor, ako tí, čo chcú budovať „nový svet“ a Nový svetový poriadok. Som len zvedavý, ako to bude ďalej s náboženskou slobodou. To znamená, že ten, kto nebude súhlasiť so sobášom gejov, alebo lesieb, pretože mu to svedomie nedovoľuje, pôjde do basy?

Zatiaľ, áno zatiaľ, môžeme aspoň protestovať, preto vyjadrujem svoj ostrý protest proti hrubému znevažovaniu náboženského presvedčenia, ktorého ste sa vo svojej výpovedi dopustili.

S úctou ThDr. Štefan Mordel

PS: Keďže pani Kolíková svoje postoje verejne vyjadrila, preto aj tento môj list má verejný charakter, ktorý publikujem ako otvorený list.

V bývalom režime sa popierala sa existencia Boha. Vy idete ešte ďalej; popierate prirodzený poriadok, daný Stvoriteľom.“ (Vdp. Štefan Mordel)
Ministerstvo zdravotníctva bez širšej diskusie schválilo usmernenie, podľa ktorého na zmenu pohlavia stačí hormonálna liečba a rok života v „ preferovanom rode“ Názor, že vonkajšie znaky pohlavia sa nemusia stotožňovať s „vnútorným cítením“ je agendou globálneho LGBT hnutia.

Otvorený list Lengvarskému

„Vážený pán Lengvarský,

komunisti obmedzovali základné ľudské práva ako je sloboda vyznania, sloboda pohybu a združovania a pod. Vy však zachádzate oveľa ďalej; Vy napádate samý základ ľudskej prirodzenosti. Pán minister, to čo má znamenať? To sa vysmievate celému národu a robíte si z nás bláznov? To my máme k tejto nehoráznosti mlčať? Ak nemohol Mons. Trstenský mlčať, keď mu komunisti zakázali účinkovať ako kňazovi, potom my musíme protestovať ešte hlasnejšie, pán minister Lengvarský!
Je málo, že ste uzavreli celý národ na takmer dvojročnú karanténu a ste bezohľadne nútili ľudí do očkovania pochybnými vakcínami a napokon vyhlásite, že pandémia kovidu 19 sa javila ako bežné respiračné ochorenie…?
Namiesto ospravedlnenia sa ste zaútočili ranou z ťažkého dela genderizmu.

V bývalom režime sa popierala sa existencia Boha. Vy idete ešte ďalej; popierate prirodzený poriadok, daný Stvoriteľom. A veľmi sa čudujem, že ste lekár a že ste sa nechal zideologizovať neomarxistickou „kultúrnou“ revolúciou.

Myslenie môžete zmeniť, ale prirodzenosť človeka, ktorú dostal od Boha, zmeniť nemôžete. Ale treba pripomenúť, že tento Vami navrhovaný zákon je ťažkou urážkou Stvoriteľa, lebo Písmo jednoznačne hovorí, že Boh človeka stvoril ako muža a ženu a že ich stvoril na obraz Boží. Verím, že nás Boh neopustí a že naša Nebeská Matka, Sedembolestná patrónka Slovenska sa bude za nás prihovárať, aby sme v tomto neľútostnom zápase obstáli.
Vy máte teraz moc a bezohľadne presadzujete vytváranie NWO čiže tzv. nového svetového poriadku, ktorý je však jednoznačne satanským dielom.

Otvorený list Štefana Mordela prezidentke Čaputovej

Reagujem na Vaše slová, ktorými ste hodnotili kázeň poznaňského metropolitu
arcibiskupa Stanislava Gadeckého, predsedu Konferencie biskupov Poľska, ktorú predniesol na národnej púti v Nitre 5. júla t.r. Z Vašej reakcie na kázeň pána arcibiskupa Gadeckého je zrejme, na ktorej strane barikády stojíte. Vaše srdce je na strane liberálov, ktorí chcú pretvoriť spoločnosť podľa svojho schizoidného liberálneho konceptu. Dobro je to, čo im vyhovuje; zlo zase to, čo im nevonia. Nemajú zmysel pre Božie veci, nie sú schopní rozoznávať dobro a zlo podľa prirodzeného zákona a svedomia. Sú to ľudia telesní, ktorým, ako hovorí Písmo, „brucho je bohom a hanba slávou“. Hlásajú slobodu, ale len pre seba, pre svoje sebecké a zištné ciele.

Takže sa Vám, pani Čaputová, reč arcibiskupa nielenže nepáčila, ale dokonca ste ju aj odmietli, pretože ste „rozpoznali“ čo nebolo v kázni správne v kontexte kresťanskej vierouky. Nuž, div sa svete; vidíte zo svojho pohľadu veci ináč ako katolícky arcibiskup, čo znamená, že ste odborníčkou aj na
katolícku vierouku?

Pri svojej inaugurácii do prezidentského úradu ste sa zúčastnili aj slávnostnom požehnaní v katedrále sv. Martina. Bola to iba fraška? Čiže Vy o žiadne požehnanie ste nestáli a katolícka viera, morálka a sviatosti sú pre Vás iba prázdne chiméry? Vy viete všetko lepšie a Desatoro pre Vás už
neplatí?

Mali by ste byť prezidentkou pre všetkých a nie len pre liberálov a LGBTI. Možno ste aj boli pokrstená v katolíckej cirkvi, ale teraz sa ukázalo, že veľa z tejto katolíckej viery sa u Vás nezachovalo. Je mi zo srdca ľúto, že Vám to musím pripomenúť !!!

Čo dodať? Myslím si, žeby bolo načase naliať si čistého vína. Nikto Vás nenúti, aby ste vyznávali kresťansko-katolícku vieru a podľa nej žili. Máte slobodnú vôľu. Môžete žiť aj podľa liberálneho konceptu v medziach pozitívneho práva. Avšak musíte pamätať na to, že nie všetko to, čo chce presadiť „liberálna kaviareň“ je v súlade s prirodzeným právom. Práve preto
my kresťania musíme byť ostražití a chrániť aj tie práva, ktoré liberáli neuznávajú a nimi pohŕdajú.

Pri tzv. nežnej revolúcii v roku 1989 sa na námestiach niesol refrén
„sľúbili sme si lásku…“ a tiež výzva „nežiť v lži, ale v pravde“! Čo zostalo z týchto pekných hesiel? Znova tu nastupuje diktatúra menšiny, ktorá chce ľuďom nanútiť svoje videnie sveta (pripomínam, že bezbožnícke) a ostatní, ktorí zo svedomia nemôžu akceptovať rôzne amorálnosti, budú ostrakizovaní a prenasledovaní…

Takže, Vážená pani, budem veľmi rád, ak sa už nebudete ukazovať na cirkevných slávnostiach, ale zostanete tam, kde Vás srdce tiahne (ako ste
to už pri istej príležitosti dali svojou účasťou najavo). Určite to bude pravdivejšie a čestnejšie.

Ostávam s úctou a pozdravom

Štefan Mordel, farár

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

What do you think?

235 Points
Upvote Downvote
Video: Vedec Čekan sa chystá na dezolátov: Pošlem vás do rozvojových krajín! Budem vás dávať dole z bežného života a budem sa tešiť!

Video: Vedec Čekan sa chystá na dezolátov: Pošlem vás do rozvojových krajín! Budem vás dávať dole z bežného života a budem sa tešiť!

Živá nočná mora! Manželka Generála Lučanského prehovorila: Toto boli posledné minúty môjho muža! Žiadna ryha po škrtení, Nafúknuté brucho, Hlúpe reči kukláčov, obhrýzené nechty...

Živá nočná mora! Manželka Generála Lučanského prehovorila: Toto boli posledné minúty môjho muža! Žiadna ryha po škrtení, Nafúknuté brucho, Hlúpe reči kukláčov, obhrýzené nechty…