in

Balí kufre a uteká zo Slovenska? Po Lipšicovi sa zľahla zem! Vypočul tvrdý verdikt! Je zúbožený a bojí sa basy: Prehovoril človek, ktorý už nemal žiť! Daniel je koniec! Tvoj gang je na konci síl! Zložte zbrane…

Balí kufre a uteká zo Slovenska? Po Lipšicovi sa zľahla zem! Vypočul tvrdý verdikt! Je zúbožený a bojí sa basy: Prehovoril človek, ktorý už nemal žiť! Daniel je koniec! Tvoj gang je na konci síl! Zložte zbrane...

Balí kufre a uteká zo Slovenska? Po Lipšicovi sa zľahla zem! Vypočul tvrdý verdikt! Je zúbožený a bojí sa basy: Prehovoril človek, ktorý už nemal žiť! Daniel je koniec! Tvoj gang je na konci síl! Zložte zbrane…

Sleduj skupinu Žiadame nanovo vyšetriť smrť Generála Lučanského 

Sleduj skupinu SMER-SD Robert Fico tu 

 

Smer vitaz volieb 

Balí kufre a uteká zo Slovenska? Po Lipšicovi sa zľahla zem! Vypočul tvrdý verdikt! Je zúbožený a bojí sa basy: Prehovoril človek, ktorý už nemal žiť! Daniel je koniec! Tvoj gang je na konci síl! Zložte zbrane...

 

ZAČIATOK KONCA ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY

Nočníky hlásia: Ficova pomsta Lipšicovi má konkrétnu podobu; premiér už o návrhu vlády na zrušenie špeciálnej prokuratúry rokoval v Bruseli.

Neviem, o čom rokoval premiér v Bruseli, ale viem, že o návrhu vlády v súvislosti so zrušením Lipšicovho úradu rokovať nemohol. Prinajmenšom to, čo leží na mojom pracovnom stole, nie je vládny, ale poslanecký návrh zákona, „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.

Toľko k presnosti informácií podávaných nočníkmi vrátane kadejakých postojov a štandardov.

A teraz niekoľko slov k samotnej navrhovanej novele. Ak bude schválená v predkladanom znení, stane sa niekoľko vecí. Vyberám len päť.

Po prvé, zanikne Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR; jej agenda v zásade prejde na miestne príslušné krajské prokuratúry.

Po druhé, prokurátori ÚŠP ostanú prokurátormi Generálnej prokuratúry SR; generálny prokurátor rozhodne o ich zaradení v štruktúre generálnej prokuratúry. Vrátane Daniela Lipšica, môže byť zaradený na akýkoľvek útvar Generálnej prokuratúry SR. Napríklad na trestný odbor alebo aj na oddelenie dozoru orgánov verejnej správy netrestného odboru alebo na register trestov. Alebo Lipšic odíde sám, pretože na žiadnej z pridelených pozícií nebude môcť pokračovať v robení toho, čo robil celý život a aj v postavení šéfa ÚŠP: zneužíval trestné právo na osobné a politické ciele.

Po tretie, ak parlament odsúhlasí zrušenie ÚŠP, nebude to znamenať aj koniec Špecializovaného trestného súdu. ŠTS má totiž podľa Trestného poriadku postavenie krajského súdu. ÚŠP je nesystémovým prvkom, narušujúcim tak usporiadanie hierarchie prokuratúry, ako aj zmysel Trestného poriadku, prinajmenšom čo sa týka vecnej príslušnosti prokuratúr. Zrušenie ÚŠP by však za určitých okolností mohlo a malo viesť k zrušeniu NAKA. Bolo by to z právneho aj procesného hľadiska logické, nie je však isté, či na to bude existovať aj politická vôľa.

Po štvrté, blížiace sa zrušenie ÚŠP ukončí nenáležitú koncentráciu moci a informácií v spolitizovanom centre, korunovanom patologickou povahou Daniela Lipšica, a prerozdelí pôsobnosť, kompetencie aj informácie do správy generálnej prokuratúry a ôsmich krajských prokuratúr, ktoré sú odborne aj personálne dostatočne vybavené na to, aby boli schopné zastupovať štát v konaní pred Špecializovaným trestným súdom a Najvyšším súdom SR.

Po piate, je zrejmé, že proces rušenia ÚŠP bude sprevádzaný kvílením, nárekmi a škrípaním zubov. Žalobaby sa už zlietajú v Bruseli, nočníky sú preplnené po okraj nevábnym kalom a to sme ešte len na začiatku celého martýria. Mirka z Bratislavy alias Tódová, baba Vanga alias Vagovič, večná slečna alias Balogová a ďalšie esá zďaleka nepovedali posledné slovo. Šialenec z Trnavy a jeho ensemble, detičky hlavného ideológa denníka N Šimečku a šereg deciek neziskových organizácií sa ešte len chystajú na frontálny útok. Muníciu im budú okrem Lipšica pripravovať aj ďalší prokurátori ÚŠP, ktorí preradením na generálnu prokuratúru prídu o funkčný príplatok vo výške dvojnásobku hrubej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky.

ÚŠP s najväčšou pravdepodobnosťou skončí. Okrem mnohých iných vecí (postupne sa k nim budem asi vracať) to bude znamenať, že vynášanie informácií z trestných spisov v priebehu prípravného konania bude o niečo ťažšie, ani zďaleka však nebude úplne eliminované. A už vôbec to nebude znamenať, že Lipšic a jeho mediálny gang zložia zbrane. Práve naopak, nože a kosy sa brúsia, mieridlá útočných pušiek sa cibria…

Komentár bývalého SISkára Petra Tótha

Aktualizované! Lipšic si vypočul tvrdy verdikt. Špecialna prokuratura zanikne k 1.marcu 2024

V zmysle návrhu , ktorý bol predložený na prerokovanie a schválenie v Národnej rade, sa zásadným spôsobom menia všetky kompetencie, ktoré doteraz vykonával úrad špeciálnej prokuratúry. Tieto kompetencie prejdú na generálnu prokuratúru a krajské prokuratúry podľa príslušnosti súdov, zastupovanie kauz Najvyššom súde ,na Špecializovanom trestnom súde budú vykonávať prokurátory Generálnej prokuratúry a prokurátori príslušných Krajských prokuratúr

V zmysle návrhu Špeciálna prokuratúra do 31. marca 2024 odovzdá kompletnú spisovú agendu ukončených súdnych konaní Generálnej prokuratúre a aktívne konania podľa príslušnosti súdov, alebo povahe veci Krajským prokuratúram

Podľa avizovaných informácii že tento návrh bol premiérom Ficom bol skonsolidovaný a odkonzultovaný aj s Bruselom, môžeme z obsahu návrhu dedukovať, že pojmy špeciálny prokurátor a špeciálna prokuratúra zmiznú zo všetkých právnych predpisov , kde boli spomenuté a inštitút špeciálnej prokuratúry ako takej jednoducho zanikne ako nástroj dvojprávnosti a rozkolnosti v systéme prokuratúry, lebo negoval a vyvolával rozkol vo výkone právomocí orgánov činných trestných konaní, negoval zásady vecnej a miestnej príslušnosti a stal sa nástrojom výkonu politickej vôle.

V zmysle predloženého návrhu sa rušia viaceré paragrafové znenia nielen zákona o prokuratúre ale aj trestných kódexov a iných vykonávacích a legislatívnych noriem, kde sa inštitut špeciálnej prokuratúry rokmi penetroval a budoval si tak skoro neohrozitelnú a nekontrolovatelnú pozíciu v oblasti výkonu spravodlivosti.

Podaný návrh pritom vychádza nielen z inventúry rozporných právomocí a možnosti kontroly výkonu spravodlivosti, ale aj z nálezov Ústavného súdu a potreby aktualizovať a inovovať samotnú kontrolu prokuratúry, Generálnej prokuratúry, navrhovania a odvolania Generálneho prokurátora.

Podaný návrh je výrazným posilnením jednotnosti a nedelitelnosti prokurátorskej funkcie v trestnom konaní , lebo zásadne a principiálne určuje vecnú a miestnu príslušnosť prokurátorov nielen pred súdy, ale aj vo veci dozorovania trestných konaní v prípravnom štádiu konania. Mala by byť zárukou odstránenia a prerušenia úzkych, prepojených a účelovo vykonávaných trestných konaní , kde orgány činné trestného konania ako vyšetrovateľ a špeciálny prokurátor prestali byť vyváženým výkonom spravodlivosti, kde prokurátor nevykonával dozor nad vyšetrovaní, ale v úzkej spolupráci ho menežoval a riadil s vybranými vyšetrovatelmi , pričom títo pochádzali vo väčšine prípadov z NAKA. Tieto okolnosti boli konštatované nielen Generálnou prokuraúrou pri množstve prípadov poukazujúcich na nezákonný postuppolície, kde práve špeciálni prokurátori zlyhávali, ale aj v nálezoch ÚStavného súdu, ktoré tieto zneužitia kompetencii pri výkone spravodlivosti potvrdili .

Pri tejto kombinácii a v napojení na niektoré senáty Špecializovaného trestného súdu sa vytvorila virtuálna kolonia moci a spravodlivosti.

Zbohom elita, zbohom ÚŠP, zbohom škandály a elitárska korupcia.

Vítajte v realite.

Zdroj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Written by Robert

Nech ťa ŠĽAK trafí! Po relácii ho čakalo prekvapenie! Direr schytal po PAPULI od človeka, ktorého meno sa nevyslovuje

Nech ťa ŠĽAK trafí! Po relácii ho čakalo prekvapenie! Direr schytal po PAPULI od človeka, ktorého meno sa nevyslovuje

PODVODNÍK! Túto skutočnosť celý čas tajil pred celým Slovenskom! Toto je pravá tvár moderátora Dírera...

PODVODNÍK! Túto skutočnosť celý čas tajil pred celým Slovenskom! Toto je pravá tvár moderátora Dírera…